Případ Sloane

Mladá svobodná workoholická lobbistka prosazuje ve Washingtonu jakékoli zájmy, když jí nejdou úplně proti srsti. Senátorem vyšetřovaný jí samotnou zosnovaný Případ Sloane, Miss Sloane, ukáže, jak to všichni lobbisté se zákonodárci dělají. Nepřesvědčují přesvědčené, přesvědčují váhavé. Argumenty, ad rem, v lepším případě, ztrátou pověsti či mandátu, ad hominem, v tom horším. Když obojí selže, pověst jim pro výstrahu ostatním opravdu zničí. A především musí dokonale zajistit svou vlastní pověst na ničení pověsti druhých založenou. Kdo a jak vyhraje v tomto případě? Scenárista Jonathan Perera nechá vyhrát ty odolnější. P.S. To je zpráva o příběhu, ne o filmu z něj.