S láskou, Rosie

Než nastane S láskou, Rosie, Love, Rosie, a současně i s láskou Alex, uteče mezi Dublinem a Bostonem, a mezi nimi, i s časovým posunem přesně dvanáct let. Aneb co se v osmnácti pokazí, lze ještě ve třiceti spravit. Pokazit znamená mezitím spát s jinou, mít dítě s jiným, prý být otcem, ale nebýt otcem, oženit se, jenže špatně, vychovat dítě, vyhodit jeho otce a ztratit svého otce. Pak to může na mořském břehu ve vlastním hotelu skončit, vlastně začít. Publiku s láskou Juliette Towhidi podle knihy Cecelie Ahern.