Pro balík prachů

Hodnému lupiči Pro balík prachů, Honest Thief, ukradne zlý policajt třímilionový balík prachů, zabije kvůli tomu dva hodné policajty a chystá se na hodné lupičovo děvče. Lupič i děvče si to nenechají líbit a pustí se do něj, že je rád, že sice v klepetech, ale žije. Svůj celý třikrát větší milionový lup dá hodný lupič hodnému policajtovi a s hodným děvčetem si malují společnou budoucnost, protože hodný policajt hodnému lupiči odpustil a nabídl mu práci. Autoři Steve Allrich a Mark Williams.