Hodinářův učeň

Očekáváte, že Hodinářův učeň a sirotek využije svou titulní profesi ke splnění nadělených pohádkových úkolů, aby získal ruku své milé ze zámožné hodinářské rodiny? Chyba lávky. K prvnímu patří znalosti z ornitologie, ke druhému zámečnictví a ke třetímu znalost kostelních zdí. Kdovíjak, ale hrdina to vše i když vyučený hodinář má a svou vyvolenou získá. Mistrovský je ovšem nepřehlédnutelný povzdech čerstvě ovdovělé matky nevěsty nad projednáváním překvapivě značného dědictví. Proč že prý musela celý život tolik šetřit, když byli ve skutečnosti tak movití. Přitom si režírující scénáristka Jitka Rudolfová dává značnou námahu ukázat publiku přepych, ve kterém dcera vyrůstá, a odpovídající bohatství dalších nápadníků, kteří na ní mohou pomýšlet.