Rebeka

Jakkoli se zdá, že Rebeka, Rebecca, je nejen titulek, ale i ústřední mrtvá postava vyprávění, není jí. Není jí ani její živý pozůstalý manžel ani jeho nová čerstvě kloflá a do bohatství se přivdaná novomanželka. Jane Goldman, Joe Shrapnel, Anna Waterhouse a Daphne du Maurier, autorka knižní předlohy z roku 1938, udélali hlavní postavu z ženského majordoma. Ta podle tvůrců obdivovala zemřelou Rebeku tak slepě, že dostala za úkol ji vracet i po smrti do domu a života za jakoukoli cenu, i kdyby to komukoli krkem lezlo. Včetně šéfa a jeho novomanželky. A přesně to se jí podaří, jak tušíme a v závěru i vidíme. Nadmíru melodramatické však je, že po očekávaném neúspěchu spektakulárně odejde nejen ze zaměstnavatelova domu, ale i z tohoto světa. Je to pitomé stejně tak, jako prozradit na Rebeku, že to byla pěkná rajda, které měl leckdo plné zuby. Propíchnout tuhle indiskrétnost dostala za úkol asi Daphne ...