Křížová palba

Co je to Křížová palba, Free Fire, připomenou Amy Jump a též režírující Ben Wheatley velmi rychle a s postavami příběhu a menšími přestávkami ji v opuštěném, k přestřelce jako stvořeném skladišti provozují až do konce a jejich smrti. Nejprve publikum oklamou malichernou spouštějící příčinou, aby ji vzápětí nahradili odhalením, že k přestřelce mělo dojít i bez ní. Kdosi měl totiž v plánu zmocnit se kufru peněz, který proti plánu leží uprostřed palby. A také se k němu doplazí, jak prozradí pointa, ale to se mezitím ke svému konci doplazili i všichni ostatní. Málo platné, plán i proti plánu vyšel.