Snadný život

Snadný život hrdina vyprávění stvořený v roce 1957 Jiřím Brdečkou a Milošem Makovcem podle námětu Mileny Kelimek Tobolové nemá. Výstižnější by bylo, že má ve srovnání s ostatními postavami příběhu Snadnější život. Dosahuje lepších výsledků s menší námahou. Jenže vypravěči zjevně chtějí, aby to diváci vnímali negativně, tak mu navrch přidají dvě dámské známosti současně. To by bylo, aby takového chlípníka sledující neodsoudili se vším všudy. Takže tak, černobílá povrchní moralita.