Harley Quinn: Birds of Prey

V příběhu Harley Quinn: Birds of Prey dostala stejnojmenná postava od scénáristky Christiny Hodson úkol být mužným hrdinou trestajícím páchání zločinu, ale působit u toho jako bloňdaté trdlo a naivní emancipující se děvče k zalíbení. Naroubovat na jednu postavu schopností a vlastnosti dvou je, na rozdíl od rozdělení jedné postavy na dvě nebo víc, obtížné řešit. A možná ani divák po takovém řešení netouží. Možná se bloňďaté trdlo líbí i přes předvádění mužských mstivých výkonů a příznivcům akce se její provedení pozdává navzdory nedospělým projevům její autorky, ale sázet na to je komplikace. Scénáristka tak sama pracuje na složitějším úkolu, než který dala své titulní postavě, a sledovat její vlastní nezdar je děsivější, než sledovat upachtěný papírem šustící zdar její hrdinky. Takže tak.