Sviňa

Sviňa jsou jeden dobrý příběh o páchání zločinu, jeden špatný o oběti zločinu a jeden nedořečený o vyšetřování zločinu. Méně je více, jen první by na jedno vyprávění stačil. Ale z koncentrace zločinů a jediného zločince, je jasné, kdo je hlavní postava. Mariana Čengel Solčanská a Rudolf Biermann, oba vyprávějící i režírující, ukazují zločince jako nesympatického chlápka, co by ho málokdo chtěl za souseda, který si pořizuje podpisová práva k cizím penězům a beztrestnost při jejich užívání nesmrtelnou metodou cukru a biče, uplácením a vydíráním. A kterému obé jeho příznivci méně i více ochotně výměnou za obě radosti poskytují. Ohrozí-li zločince cosi nebo kdosi v jeho tažení za podpisovými právy nebo beztrestností, vyřeší to tak jak umí, zločinem. To jsou ty druhé dva okatě ilustrační a nadbytečné příběhy. Zajímá-li vás páchání zločinu, dobré. Zajímá-li vás jeho vyšetření, ani nezačne. Takže tak.