Nikdy neodvracej zrak

Proměnlivý nápaditě matoucí příběh Nikdy neodvracej zrak, Werk ohne Autor sepsal i režíroval Florian Henckel von Donnersmarck. Těžko hledáte úkol pro titulní postavu, když první možnou vypravěč brzy klidí ze scény a v posledku i ze života, další potenciální zahynou zanedlouho a když zbyde finální a dostane srozumitelný umělecký z prologu vycházející úkol, zaváháte, jestli nakonec klíčovou figurou nebude její životní partner se svým velice intimním prokletím, které ji ve splnění jejího životního úkolu zabrání totálně. A když se tříhodinový filmový čas nachýlí k závěru, začnete silně podezřívat autora, že hlavní postavu ukryl do záporného hrdiny a nadál ho úkolem vylepšit lidstvo, který se mu daří plnit stejně úspěšně, jako tím ničit osudy mnoha lidí včetně těch, které jste pokládali za titulní postavy. Pravděpodobně to bude příběh o práci, ale může být o páchání zločinu stejně jako o páchání dobra. Neoddělitelný od soukromí, dospívání i lásky. Rafinovaný. Takže tak.